Då barn och ungdomar har en positiv relation till fysisk aktivitet, ger det goda förutsättningar för ett aktivt liv också i vuxen ålder. Det rekommenderas att barn i lekåldern ska röra på sig aktivt minst tre timmar per dag. Undersökningar visar att det kan vara svårt att uppnå. Forskningen idag, visar att barn i 3-årsåldern har en alldeles för inaktiv vardag.

Sverige är idag ett av Europas mest stillasittande länder. Andelen barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme om dagen, är alldeles för liten. Orsaken till detta är mindre rörelse i vardagen som att våra barn inte längre är ute och leker, utan leken har förflyttats till spel på mobilen, surfplatta eller vid en datorskärm. Tidigare var våra barn som mest aktiva efter skoldagen och under helgerna. Idag är våra barn som minst aktiva efter skoldagen samt under helgerna.

De flesta barnen vill röra på sig och gillar olika former av fysisk aktivitet. Det kallas rörelseglädje och är livsviktigt att vi stimulerar dagligen våra barn till fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten kan genomföras i olika former, som till exempel organiserade sport- och fritidsaktiviteter. Det är dock viktigt att inte glömma det som kallas för vardagsmotion, vilket är allt från att hoppa och leka, till att gå eller cykla till och från skolan eller att ta trapporna istället för rulltrappan eller hissen.

Nationella riktlinjer rekommenderar att barn och unga ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Dessutom uppmanas barn och unga att röra sig mer intensivt tre gånger i veckan.

All rörelse är viktig för våra barn som att springa och göra olika hopp, är enkla aktiviteter att få in i vardagen.