Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) stöds av Vetenskapsrådet och genomförs i samverkan mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) samt Göteborgs, Malmö och Örebro universitet. FIHD ingår i regeringens satsning på forskning och kompetenshöjning och ska bidra till att utveckla lärares didaktiska kompetens i ämnet idrott och hälsa.