För att barn och ungdomar ska få den bästa möjliga starten i livet är det viktigt att de rör på sig. Det är viktigt att barnet redan från tidig ålder, får en positiv syn till idrotten.

Att det är viktigt med idrott och rörelse vet vi alla! Det finns många positiva sidor av idrott. Det ger barnet en hälsosammare livsstil som även ger dem större självförtroende, tillfredsställelse, gemenskap och förmågan  att koncentrera sig och även prestera bättre i skolan. Idrotten ger även barn en starkare kropp, och förutsättningar för att växa och utvecklas på bästa sätt.

”Vill du ha klokare ungar ska du skicka dem till idrottsplatsen”. Det är en väldokumenterad sanning att fysisk aktivitet underlättar inlärningen hos både barn och vuxna. Nedskärningarna kommer med all säkerhet att synas både i skolframgångarna och i folkhälsostatistiken. Det konstaterar Matti Bergström, finländsk professor emeritus i fysiologi och en av de ledande experterna inom forskningen kring inlärning och fysisk aktivitet. Listan på fördelar med regelbunden fysisk aktivitet, motion eller idrott kan
göras lång.

Sammantaget är fysisk aktivitet bra för hjärna och hjärta och dessutom roligt! Det finns ingen medicin idag som kan ge lika goda förutsättningar som fysisk aktivitet. Idrott och fysisk aktivitet ger den bästa förutsättningen för att barnet ska fortsätta även i tonåren och i vuxen ålder.


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *